Förbättra styrketräningsresultaten med Saigonkanel

 

Skulle du bli nyfiken om du fann en substans som ökade muskelmassan vid träning, och som samtidigt ökade fettförbränningen tack vare att kroppens blodsockermetabolism skruvades upp? Det finns faktiskt en sådan substans – och den är fullständigt naturlig och i stort sett fri från bieffekter, nämligen Saigonkanel! Gert Strand AB lanserar nu sin egen Saigonkanel – så vet du att den kanel du handlar är av högsta kvalitet.

Den bästa kanelen kommer från det vietnamesiska höglandet

Gert Strand AB lanserar nu sin egen Saigonkanel – eller vietnamesisk kanel, som den också kallas. Saigonkanel kommer ursprungligen från det centrala höglandet i Vietnam och inte från området runtom den sydliga staden Saigon. Saigonkanel är tätt relaterad med Kassiakanel som är den typ vi vanligtvis finner i vår dagligvaruhandel, men besitter betydligt kraftfullare hälsofrämjande egenskaper. bantning dålig andedräkt.

Vietnamesisk kanel höjer insulinkänsligheten

Det har länge talats om att kanel tenderar att utjämna blodsockernivån i kroppen – att man vid ett dagligt och regelbundet intag av kanel (vilken som helst) slipper de värsta blodsockertopparna och -dalarna eftersom kanelen förhöjer insulinkänsligheten. Man har experimenterat en del med kanel samt diabetes och de flesta studier pekar på att diabetiker gynnas av att inmundiga mellan 2-6 gram kanel per dag, många kan efter ett tag till och med addera mindre insulin är vad som föreskrivits från start (detta måste dock alltid förekomma i samråd med läkare efter utförliga tester har gjorts!).

Kanel bygger muskler

När det handlar om styrketräning har man i bodybuildingsammanhang upptäckt att ett tillskott av upp åt 4 gram Saigonkanel per dag främjar muskeltillväxten, musklerna blir helt enkelt mer angelägna att lagra energi ifall det finns ett kontinuerligt intag av kanelaldehyd – den verksamma substansen i Saigonkanel – i systemet.

… och bränner fett!

Det är dock inte bara för muskeltillväxt som den vietnamesiska kanelen är så intressant, den visar sig också ha bra följd för de som vill bränna fett. Normalt går dessa egenskaper inte ihop, men komplexiteten i den vietnamesiska kanelen skapar dessa enastående förutsättningar. Fettförbränningen blir stimulerad i anknytning med att insulinkänsligheten ökas, mindre insulinutsöndring innebär att blodsockret tas upp långsammare av fettcellerna och tack vare kanelens förbrännande egenskaper hinner mycket av glukosen förbrännas innan inlagring i fettcellerna sker. Den som vill tappa i kroppsfett och samtidigt stegra i muskelmassa har allt att vinna av en daglig dos av Saigonkanel

Flertal stora fördelar med ett dagligt intag av Saigonkanel

 

Kanel, och speciellt Saigonkanel, ger en lång rad andra vinster, utöver sådana som har med blodsocker, vikt och muskeltillväxt att göra:

• Antiinflammatoriska egenskaper

• Antioxidantiska egenskaper

• Sänker värdet av det dåliga kolesterolet

• Sänker blodtryck

• Anticarcinogent

För mycket kanel är inte bra, ämnet kumarin kan vid överdriven konsumtion leda till leverproblem, men en uppmätning på 2-4 gram per dag ger enbart positiva effekter för hälsan och formen.

Köp kvalitetssäkrad Saigonkanel från Gert Strand AB

Saigonkanel påminner om alldaglig lågpriskanel ur flera aspekter men den främsta, tydliga skillnaden ligger i att Saigonkanel är rikare gällande både doft och smak, så mindre dos behövs för att uppnå samma smaknivå. Det gör att det lite högre priset på Saigonkanel kontra vanlig kanel enkelt motiveras, speciellt med tanke på dess fördelaktiga egenskaper. Den vietnamesiska kanel som säljs via Gert Strand AB är av bästa slag – och alltid färsk. Du hittar Gert Strand AB:s Saigonkanel på www.allt-fraktfritt.com.

 

Varaktig behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är tänkt att vara bestående livet ut. Den som befinner sig i underhållsfasen måste kunna avleda eventuella viktsviktningar genom att reglera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad gäller kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren så klart möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles ovanligt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte riktigt då Atkinsdieten i underhållsfasen skänker utrymme åt människor att unna sig godsaker, men så klart är det på bekostnad av att man måste kunna parera viktsviktningar. Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen ska man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att upprätthålla en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar även träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.

Atkinsmetodens stöd från forskningen

En uppenbar anledning till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle ge upphov till ett oerhört intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grund och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad benägenhet till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till regelmässig föda och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa.

En klar styrka med Atkinsdieten som dessutom lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara smaklig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer balanserad och på så sätt blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle inta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så sätt har Atkinsdieten ideligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten jämt haft en aktuell status i sammanhang som har haft med välbefinnande samt mathållning att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet samt institutioner i USA. Åtskilliga experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får massor människor bekräftelser som på löpande band vad gäller Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär givetvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.

Att tänka på inför träning i samband med Atkinsmetoden

Fungerar Atkinsdieten ihop med träning? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon kraft över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en god energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar dock att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det viktigt att följa dieten ordentlig med tanke på att blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar således gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten.

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig mathållning eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med hjälp av reducerad mängd kolhydrater i kosten och utökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en utmärkt grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att addera någon extra energi. Det gäller dessutom de som inte motionerat på åtskilliga år. Å andra sidan kräver löpning mer energi vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är passande att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och påträffa en bra balans i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många anser att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.

Några recept att börja med för viktminskning med hjälp av 5:2metoden

Det måste inte alls vara besvärligt att börja fasta. Innan du börjar med 5:2 ska du läsa på om dieten, vilket du nu gjort i den här guiden. Nu vet du att du kan förvänta dig att de två första veckorna är rejält tuffa eftersom kroppen då ställer om sin energiförbrukning när tillförseln av kalorier tvärt förändras.

Dessa veckor kommer du förmodligen att vara trött och hängig och även om symptomen kan lindras med till exempel saigonkanel och omlagda rutiner känner du troligen ingen lust att ägna dem åt att lista ut vad du ska äta. Kom igång med att leta upp några recept som inspirerar dig och gör en matsedel för de tre första veckornas fastedagar.

Nedan följer några enkla recept att starta med. Inom kort kommer du att finna inspiration var du än tittar!

Örtcurry med kyckling
2 person(er) Ca 432 kcal/portion

Ingredienser
1 st spansk pepparfrukt, strimlad, grön
2 dl persilja, hackad, alternativt färsk koriander
0,5 tsk spiskummin, mald
0,5 msk ingefära, finhackad
1 st vitlöksklyfta, hackad
0,5 st rödlök, hackad
0,5 msk rapsolja
200 g kycklingfilé
0,5 dl vatten
2 dl kokosmjölk
0,5 tsk salt
1 krm svartpeppar, nymald

Tillbehör:
100 g äggnudlar
150 g sockerärter
2 st tomater

Tillagning
1. Stek pepparfrukt, persilja, spiskummin, ingefära och lök i olja.
2. Skär kycklingen i bitar och stek tillsammans med röran, 2-3 min.
3. Häll i vatten och kokosmjölk, sjud grytan i 5 min. Smaka av tillsammans med salt och peppar.
4. Servera med kokta äggnudlar, sockerärter och tomater.

Apelsin- och jordgubbssmoothie 160 kalorier, 1 portion.

Gör så här:
Mixa 1 dl mild lättyoghurt 0,5 %, 1 dl apelsinjuice, 1 bit banan, 50 g, 1 dl jordgubbar. Häll upp i glas!

Effektfullt med Saigon-kanel i kombination med 5:2-dieten

I Vietnam, som ju tidigare hette Saigon, växer en kanel som blivit uppkallad efter det forna namnet på landet. Det är en typ exklusiv för provinsen Quâng Nam där den växer längs de centrala bergskedjorna. Saigonkanalen, eller den vietnamesiska kanelen, har en härlig bastant kanelsmak med tanke på at den består av mer av eteriska oljor än vanlig kanel. Uppskattar du kanel kommer du att tycka om den här kanelen.

Det finns också flera hälsoeffekter av saigonkanel, vilket är anledningen till att vi tar upp den här. Det är inte endast den underbara smaken som gör gott för dig, utan man vet dessutom att kanel hjälper dig med blodsockerkontrollen och det sägs att just saigonkanelen är väldigt verkningsfull på detta.

Saigonkanelen hjälper dig handskas med blodsockersvängningarna så att du inte blir lika sockersugen, och den ökar kroppens insulinkänslighet med upp till 29% vilket innebär att kroppen producerar mindre insulin. Just när du drar igång din diet och kroppen håller på att acklimatisera vid sin nya bränsletillförsel kan kanelen reducera de symptom som många får den första perioden.

Saigonkanelen är lite dyrare än alldaglig kanel, men effekterna sägs vara mycket större och dessutom är bara smaken av saigonkanelen värd de extra kronorna. Saigonkanel kan du påträffa i välsorterade hälsokostbutiker eller beställa genom internet. Det latinska namnet för vietnamesisk kanel är Cinnamimum Loureiroi och på marknaden är kanelen omtalad både som Saigonkanel samt vietnamesisk kanel, vilket kan vara bra att kunna därför att kringgå förvirring.

Testa detta recept när hungern faller på under fastedagarna: Gör en kopp grönt te och tillsätt sedan en tesked saigonkanel, sju droppar citronsaft samt en halv tesked ren honung. Ljuv dryck som får dig att både glömma hungern samt hantera blodsockerfallet!

Vad innebär Ketos?

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen minska. För att produktionen av keton ska starta måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och för den skull minskar man i vikt. Man gör sig således av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin kost, och när man når högst hormonell verkning av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så vis att den är anpassad att uthärda kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man befinner sig i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man nästan helt och hållet är driven av fett i kroppen. Naturligtvis förbränns dessutom en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid enkelt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men däremot behöver man inte vara i ihållande ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man kortvarigt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns även urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en sträng kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte bara undfly samtliga uppenbara kolhydratkällor som till exempel pasta, ris samt potatis. Man bör även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av överdriven föda av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir således besvärligt att hamna i ketos.

Istället ska man således äta sig mätt genom att lägga till mer fett i kosten. Välj exempelvis bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten gör nämligen att man känner sig mättare. Det medför även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.

Har du koll på vilka födoämnen som är tillåtna och inte enligt Atkinsmetoden?

Atkinsmetoden är en sträng diet som kräver mängder disciplin och motivation. Så klart finns det födoämnen som ska undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att reducera kolhydraterna, och speciellt dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och dessutom fiberfattiga produkter som innehåller mycket vitt mjöl.

Ca 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det återstående energibehovet från intag av kolhydrater.

En otvetydig fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter samt producenter. I mataffärerna finns följaktligen mer grovt bröd att finna, och sockerhalten i till exempel yoghurt samt i juicer har blivit mindre. Födoämnen som består av mycket fibrer såsom grönsaker, frukt, linser, bönor och spannmål är visserligen bra i begränsade mängder men ska reduceras i enlighet med Atkinsdieten. Det är viktigt att hålla uppsikt över dessa födoämnens olika GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. För den skull är det fördelaktigt att inta ändamålsenligt protein som främst finns i vilt kött, avokado och fisk.

Atkinsmetodens första fas – induktionsfasen

Den första fasen av de fyra i Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd tvingas man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och en del grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är därutöver centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut hastigt om allt går som planerat. Det handlar om drygt 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation bör man alltid rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få illa andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och överdriven diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Förvisso ska man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man förtära sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis anpassa sina måltider.

Det är mycket betydelsefullt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.

Motivation – en central förutsättning för att lyckas med Atkinsdieten

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles simpelt trots att viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för många rejält tung och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att ständigt arbeta mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns dessutom uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med ordentlig motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man hela tiden uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man tvingas göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och därjämte ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.