Atkinsmetodens första fas – induktionsfasen

 

Den första fasen av de fyra i Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd tvingas man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och en del grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är därutöver centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut hastigt om allt går som planerat. Det handlar om drygt 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation bör man alltid rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

 

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få illa andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och överdriven diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Förvisso ska man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man förtära sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis anpassa sina måltider.

Det är mycket betydelsefullt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.

 

Motivation – en central förutsättning för att lyckas med Atkinsdieten

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles simpelt trots att viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för många rejält tung och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att ständigt arbeta mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns dessutom uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med ordentlig motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man hela tiden uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man tvingas göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och därjämte ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.

Rasa i vikt genom att skippa kolhydraterna

Enligt Atkinsdieten bör man hålla igen på kolhydraterna, och det finns en enkel orsak till att dra ner på just de snabba kolhydraterna – viktminskning.

Den här vetskapen är emellertid ingen nyhet. Redan under tidigt 1900-tal var dieterna fattiga på kolhydrater eftersom man märkte att patienter som har diabetes levde längre ifall man tog bort kolhydrater, d.v.s. socker ur kosten. Redan då hade man funnit att kolhydrater påverkade blodsockret och vikten. Det var egentligen inte förrän på 1970-talet som det blev populärt att gå ner i vikt med hjälp av lågfettkoster, vilket är tvärtemot Atkindietens principer.

Men tar man bort fett ur kosten tvingas det ju ersättas med något. Det är sällan den typen av ersättning blir fattig på kolhydrater. En kost som innehåller mindre kolhydrater är vanligtvis bättre för både vikten samt blodfetterna jämfört med en lågfettkost. Det har exempelvis noterats att frukost i enlighet med lågfettkost som innehåller mycket kolhydrater bidrar till en förhöjning av insulinet. Det sliter på kroppens kärl, och är knappast hälsosamt i längden. Under de senaste åren har ny vetenskap visat att en föda med mindre kolhydrater mestadels är bättre för både vikten och blodfetterna jämfört med en lågfettkost.

Det som gäller för både snabba samt långsamma kolhydrater är att de omvandlas till socker i samma stund som de når tarmen. Det är tarmens enzymer som bidrar till den effekten. Det omvandlade sockret portioneras sedan ut i kroppen. Alla kolhydrater vi får i oss i kroppen omvandlas till socker. Hur omgående sockret sedan går ut i blodet beror på vilken typ av kolhydrat som har ätits. För att sockret ska omvandlas till energi ska insulin produceras som i sin tur öppnar cellerna för sockret.

Det faktum att mindre kolhydrater leder till en bättre utgångspunkt för viktminskning är något som lockar flertal personer att välja bort lågfettkost. För flera är det angeläget att raskt och effektivt uppnå en hälsosam vikt, och för det avseendet krävs en beprövad diet. Enligt lågkolhydratkost såsom Atkinsdieten förbränns fettet som kroppen tar upp extremt fort. Det beror på de låga nivåerna av det hormonella insulinet.

En stor fördel med lågkolhydratkost är att man vill äta mindre, och utan att behöva räkna kalorierna så äter de allra flesta överviktiga överlag mindre mat som är lågkolhydratkost. Socker och stärkelse kan medföra att hungern blir allt mer påtaglig, och därför bör den typen av intag minskas. När kroppen väl får i sig lagom mängd kalorier så finns heller ingen anledning att räkna dem. Viktnedgången blir ett faktum, och därutöver finns det goda chanser att bibehålla en önskvärd vikt med Atkinsdieten.

Det finns möjlighet för de som äter lågkolhydratkost att förbränna 300 kalorier under vilande tillstånd mer än de som äter alternativ kost. Det motsvarar drygt en timmes tung fysisks träning. Atkinsdieten kan alltså dagligen medföra ”extra träning” under tiden man vilar.

Sammanfattningsvis: Atkinsdieten reducerar hungern och medför att det inte blir utmanande att äta mindre. Dessutom ökar dieten fettförbränningen under sömnen. Atkinsdieten är den smarta vägen att gå ner i vikt och uppnå en sundare livsstil.

Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Redan under viktminskningsfasen, ifall lyckad, kommer man i närheten av sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som genomförbart utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som självfallet också är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur väldigt viktig mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det centralt att oerhört sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men sannolikt än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt fort också. Man bör dock hålla sig undan en dylik frestelse med tanke på att det oerhört tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur svårt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto enklare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering.

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. Under en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en mängd skilda faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har därutöver inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i ovälkommen viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta väldigt motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält noga i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.

Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

Det har noterats att de som äter enligt Atkinsmetoden har gått ner i vikt i antingen samma grad eller mer än de som ägnat sig åt alternativa bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig under en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens omställning av metabolismen utan snarare p.g.a. att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

P.g.a. att Atkinsdieten innebär ett lågt innehåll av både stärkelse och socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur innebär en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster beträffande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre separerade dieter. En grupp av försökspersonerna åt kost med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt och grönsaker. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, vegetabilier och frukt. En tredje kategori åt i enlighet med Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett och proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier gentemot de två övriga grupperna. Dock förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att uppmärksamma. Stresshormonet kortisol ökade hos de som minskade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en ökad risk för Atkinsbantarna att råka ut för skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den grupp som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad gäller kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en sänkning av det goda kolesterolet och dels en förhöjning av skadliga blodfetter. Det är en oroväckande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar.

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man måste dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Därtill kan de variera i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan medföra förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Ifall man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det innebära att det blir svårt att ta sig igenom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första moment. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är betydelsefullt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större utsträckning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Somliga experter hävdar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och förhöja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att nyttja fett istället för kolhydrater som primär uppkomst för energi kan betyda att det uppstår bekymmer med njurarna samt kan resultera i gikt och huvudvärk.

Saigonkanel hjälper dig i form

Ketos stimuleras med hjälp av Vietnamesisk kanel

Det är inte enbart som smakgivare som kanel kan användas. De som anslutit sig till dieter med begränsat kolhydratsintag, såsom LCHF, Atkins alternativt Dukan «fårlov» att krydda med kanel, det är en av få helt accepterade smaksättare – en annan frekvent förekommande är vanilj. Vad som har upptäckts genom det här är hur kanelen inte bara är acceptabel, utan till och med en enorm hjälp åt människor som strävar efter ketos – och den bästa av alla är den vietnamesiska kanelen som är den mest komplexa formen av Kassiakanel, och som skänker långt bättre verkning än «den äkta kanelen» Ceylon.

Vietnamesisk kanel – eller Saigonkanel som denna kanelsort vanligtvis kallas – har visat sig slunga in kolhydratsratare i ketos väldigt kvickt och effektivt.

Även om man upplever sig strikt med sitt kolhydratintag så anser otaliga LCHF:are att det likväl tar tid för kroppen att inträda i det fettförbrännande ketostillståndet, men ifall man adderar Saigonkanel i sin dagliga diet så ökar insulinkänsligheten och kroppen hamnar mycket fortare i ett ketogent tillstånd.

Saigonkanel är en formfixare för samtliga

Detta med Saigonkanelens ketosstimulerande egenskaper är självklart en briljant upptäckt och helt rätt i tiden då fler och fler upptäcker vilka positiva hälsoeffekter de ges av en ketogen diet. Ketos är det tillstånd som kroppen träder in i när den tömt sitt glykogenlager. För att det här ska hända måste man strypa sitt kolhydratintag nästan helt, vilket medför att man lever på en diet på framförallt kött, fisk, ägg, nötter samt ovanjordgrönsaker. Fett är också en viktig del i dessa dieter – allt från smör till olivolja och kokosfett.

Tappa vikt med hjälp av ketos

En ketogen diet, som LCHF (Low Carb High Fat), innebär att människor på ett tämligen lätt vis når sin idealvikt – den som är underviktig går upp och den som är överviktig tappar kilon. Saigonkanel, som främjar ketos, är därmed en briljant hjälp i kampen mot övervikten och mot en bättre hälsa.

Ifall man inte äter enligt en ketogen diet utan istället stundvis svävar ut med godis och stora pastarätter så hjälper kanelen till på det vis att den tar udden av blodsockertopperna, som tyvärr är en ofrånkomlig nackdel med kolhydratrik kost.

Insulinkänsligheten förhöjs av kanel – framför allt av Saigonkanel – vilket gör det svårare för kroppen att hinna spara blodsockret i fettvävnaden innan den förbränns i blodet. Saigonkanel har visat sig kunna öka förbränningen av blodsockret upp till 20 gånger det normala.

Saigonkanel för smakens skull

Kanel har ständigt funnits bland våra kryddor, denna bruna bark bidrar till rik och fyllig smak åt allt från mat till desserter samt drycker av olika slag – ja, det finns till och med tuggummin med kanelsmak! Vi har ätit kanelen därför att den är delikat, och framför allt under höst och vinter dyker fantastiska recept tillsammans med kanel upp. Kanelbullar är en av svensk baktraditions mest älskade recept och lite kanel på morgongröten, alternativt morgonfilen/-yoghurten är en äkta klassiker.

När nu kanel visar sig vara så förträffligt för hälsan och formen, både för lågkolhydratare och kolhydratsätare, så känns det än mer motiverat att krydda med denna väldoftande krydda i tid och otid, upp till fyra gram Saigonkanel kan man inta per dag, utan att äventyra negativa konsekvenser. För bästa utfall är det således Saigonkanelen som ska brukas.

Vietnamesisk kanel får dig att komma i form

Vietnamesisk kanel stimulerar fettförbränning

Det finns väldigt mycket man kan göra ifall man önskar gå ner i vikt. De flesta känner till grundregeln som går ut på att man måste göra av med mer energi än man tar in. Man brukar säga att ett minskat intag av föda i kombination med utökad fysisk aktivitet är nyckeln och det stämmer såklart, men det finns betydligt mer man kan göra än att enbart kalkylera kalorier. Vad man äter spelar roll, troligen inte för just energiekvationen, men absolut när man vill äga en aning kontroll över vad man förbränner. En människa som vill gå ner i vikt vill i stort sett alltid tappa fett, inte muskler, och då är det betydelsefullt att inta proteinrik föda.

Man bör även se till att äta kost som stimulerar fettförbränningen och talar vi näringsämnen är det fett som på bästa sätt bränner fett – i likhet med att fett används för att tvätta bort fettfläckar. LCHF-dieten har fått så enorm uppmärksamhet därför att den får personer att rasa i fett samtidigt som muskelmassan behålls – eller till och med ökar!

Det finns emellertid även olika tillskott som också verkar stimulerande för fettförbränningen och en av de mest effektiva fettförbränningssubstanserna är kanel. Bland skilda kanelsorter är det vietnamesisk kanel som har visat sig lämna störst effekt.

Alla älskar kanel

Kanel är en krydda som de flesta av oss har en relation till. Somliga påminns om julen när de känner doften av kanel – julgröt, kanelbullar och kryddiga drycker. Andra får varma barndomsminnen från fikastunder med kamrater där mamma bakat kanelbullar som hon bjuder på ihop med ett glas kall mjölk alternativt saft.

Stor skillnad mellan vanlig och vietnamesisk kanel

Havregrynsgröt är en omtyckt frukosträtt bland oss svenskar och en aning kanel på gröten är mer regel än undantag. Det bästa av allt är att kanel är både smakligt samt nyttigt! Det är få råvaror som kan skryta med denna kombination. Vietnamesisk kanel är starkare, mörkare samt rikare gällande både smak och lukt än ordinär kanel från dagligvaruhandeln. Den skänker godare smak och räcker längre och får man tag på färsk, högkvalitativ vietnamesisk kanel kommer man aldrig att klara av att återfalla till vanlig kanel, så rejäl är skillnaden!

Fördelar med vietnamesisk kanel

Kanel, och särskilt då vietnamesisk kanel, är makalöst förträffligt för hälsan. Inte enbart stimulerar kanel fettförbränningen, som nämnt ovan, den är också effektiv för blodsockerbalansen.

Andra fördelar med ett dagligt intag av vietnamesisk kanel:

– Kanel minskar risken för Alzheimers sjukdom
– Kanel anses klara av att reducera utvecklingen av MS
– Kanel sänker de negativa effekterna av fet kost
– Kanel kan sänka blodsockernivåerna hos fastande patienter
– Kanel kan bättra glukos- och fettnivåer i kroppen
– Kanel bekämpar svampinfektioner
– Kanel bekämpar bakteriella infektioner
– Kanel stimulerar muskeltillväxten hos personer som tränar

Dagligt intag av vietnamesisk kanel

Att omfatta vietnamesisk kanel i den dagliga kosten, oavsett hur den annars ser ut, har bra verkningar gällande hälsan. Man ska dock inte äta mer än fyra gram per dag därför att kumarinet i kanel kan ge negativa effekter på bland annat levern, men fyra gram är väldigt mycket kanel. Använd kanel i kaffet, på gröten eller i den mustiga köttgrytan – supergott!

Viktminskning och muskeluppbyggnad gynnas av Vietnamesisk kanel

Vietnamesisk kanel sänker blodsockret

Att kanel är blodsockerbalanserande har länge varit känt. Kanelen tar udden av de höga topparna och djupa dalarna som blodsockret kan slunga sig mellan när man intagit för mycket socker (kolhydrater). Målet är att ha ett så jämnt blodsocker som möjligt för att fresta så lite på kroppens funktioner som möjligt.

Nyckeln till balanserade blodsockernivåer ligger i insulinets tillstånd. Har man låg insulinutsöndring så absorberas glukoset långsammare av cellerna och bidrar till energi åt kroppen under en längre period. När insulindistributionen sker i långsamt mak ges energin även möjlighet att förbrännas i blodet innan den lagras i fettcellerna. Medan låg och balanserad insulinutsönding är något bra som tyder på hög insulinkänslighet så är däremot ingen insulinutsöndring en livsfarligt tillstånd.

År 2004 publicerades en undersökning i Journal of Agricultural and Food Chemistry där forskare upptäckte att kanelextrakt kunde förbättra sockermetabolismen upp åt 20 gånger genom att förbättra fettcellernas insulinkänslighet. Denna upptäckt visar att kanel är en enorm resurs för att bränna kroppsfett.

Ökad muskelmassa med Saigonkanel

I bodybuildingsammanhang har insulindoping länge varit ett rejält problem. Insulin är ett anabolt hormon som medför energi åt kroppens celler – vilket i huvudsak blir muskelcellerna om man aktiverar dem, och fettcellena om man sitter stilla.

På liknande sätt som att ett överskott av insulin stimulerar muskeltillväxt genom att pressa energin i muskelvävnaden, skänker ett extraintag av kanel snabb upptagning av energi i musklerna, men inte med de farliga bieffekter som kommer av ett överdivet insulinintag. Den verksamma agenten i kanel – kanelaldehyd – har nämligen flertal likheter med det kraftfulla och naturligt anabola (tillväxtstimulerande) hormonet insulin, samtidigt som det verkar för att dämpa utsöndringen av insulinet.

Extrem kanelkonsumtion är skadligt

Det finns inte så mycket att betvivla när det handlar om kanel och dess positiva hälsoeffekter på människokroppen, mer än att extrem konsumtion på sikt kan vara skadligt för levern. Det är karuminet i kanelen som är toxiskt och vid tillfälliga överdrivna konsumtioner kan man drabbas av lätt huvudvärk. Kumarin finns, förutom i kanel, också i många gräs- och klöverarter.

Det ska väldigt mycket till för att man ska komma upp i skadliga mängder kumarin genom intag av kanel. En lagom dos för att få de positiva egenskaperna av Saigonkanel, utan att drabbas av huvudvärk eller leverskador, ligger på ungefär fyra gram, men har man rejäl kroppsvolym så kan man troligtvis öka något. Man får emellertid främjad ketos med så lite som ett gram per dag, så det kan vara bra att testa sig fram till en lagom dos.

Var handlar man vietnamesisk kanel?

Det latinska namnet för vietnamesisk kanel är Cinnamimum Loureiroi och på marknaden är kanelen beryktad både som Saigonkanel och vietnamesisk kanel, vilket kan vara bra att känna till för att undvika förvirring.

Den vietnamesiska kanelen är i regel dyrare än ordinär Ceylonkanel, men de extra kronorna är bra investerade då hälsoeffekterna från Saigonkanel är så mycket större än de är från ordinär Ceylonkanel. Det är möjligt att beställa Saigonkanel på nätet.

Vietnamesisk kanel – ifall du vill öka muskelmassan och reducera kroppsfettet

Viktminskning och muskeltillväxt gynnas av Saigonkanel

Säg någon annan substans som är främjande för såväl tillväxt som förbränning. I regel går dessa två inte hand i hand, men den vietnamesiska kanelens säregna egenskaper gör det möjligt. Den som önskar bli av med överskottsfett, men samtidigt gynna muskeltillväxt kan dra stora fördelar genom ett dagligt intag av upp mot fyra gram Saigonkanel.

Saigonkanel och viktminskning

Vad Saigonkanelen åstadkommer för viktminskningen är att den ökar insulinkänsligheten vilket får kroppen att koppla av i sin insulinutsöndring. Det leder i sin tur till att cellerna absorberar glukosen i blodet långsammare – med andra ord så får man mer tid på sig att förbränna energin på ett jämt vis innan den lagras i fettcellerna.

Ifall man däremot tränar mycket så vill man ju att energin ska absorberas hastigt, och här får kanelen en annan roll – den öppnar då upp cellerna för upptagning av glukosen och musklerna växer – processen påminner om insulinets roll, som ju är satt på semestermode av samma kanel.

Skilda typer av kanel

Det finns tre huvudtyper av kanel:

• Ceylonkanel

Denna kanel kallas ofta för äkta kanel, den har ljusare kulör och mildare smak än Kassiakanel, därtill är den sprödare och därmed lättare att konvertera till pulverform. Ceylonkanel växer fritt i Asien och odlas i Afrika och Sydamerika. Kumarinhalten är lägre i Ceylonkanel, men det är också halten av kanelaldehyd som är det verksamma ämnet med alla hälsofrämjande egenskaper.

• Kassiakanel

Kassiakanelen växer vilt i sydöstra Kina, på Java och Sumatra och kryddan som är så allbekant i våra kök utvinns från trädets bark. Kassiakanel har starkare arom än Ceylonkanelen.

• Malabarkanel

Denna kanelsort, som kommeer från kustområdet i Indien med samma namn, är inte särskilt frekvent förekommande på marknaden.

Saigonkanel är nära besläktad med Kassiakanel, dvs en kanelaldehydladdad, smak- och färsgstark kanel som överträffar den vanliga Kassiakanelens egenskaper ganska rejält. I essentiella oljor av Saigonkanel återfinns en 25 %-ig halt av kanelaldehyd. Detta gör denna kanelsort till den dyraste på marknaden, men likaså den klart ultimata kvalitetsmässigt.

Vill man satsa på att bättra på formen med kanel så får man helt klart bäst utfall med vietnamesisk kanel.

Saigonkanel

Kärt barn har många namn och det gäller också för denna kanelsort som har sitt ursprung i Vietnams högland. Ofta kallas vietnamesisk kanel för Saigonkanel, troligen därför att det är ett kortare, enklare namn att lägga på minnet och använda sig av i såväl tal- som skriftspråk, men sanningen är att denna fantastiska krydda faktiskt växer i centrala Vietnamn, tämligen långt från den sydliga staden Saigon. I sitt hemland är Saigonkanelen en obligatorisk komponent i nudelsoppan Pho.

Kanel är utsökt i mycket!

Den som önskar introducera ett dagligt standardintag av Saigonkanel måhända undrar hur kanelen äts på bästa sätt. Det finns mängder av maträtter vari kanelsmak är lämpligt, t ex vanlig köttfärssås, köttbullar, olika köttgrytor samt i soppor. Att kanel är smakligt till desserter vet vi väldigt väl – säg kanelbullar och alla fattar! På gröten, i yoghurten och även i glass är det riktigt gott med kanel. Man ska heller inte undervärdera kanelsmaken i drycker som kaffe och te och om man tränar kan det vara angenämt med lite Saigonkanel i proteinshaken, prova och se!

Ökad fettförbränning med Vietnamesisk kanel

Kanel i både salt och sött

De allra flesta kan skriva under på att kanel är fantastiskt gott. Kanel är en krydda som återfinns i närapå samtliga kök världen över, en del kök använder kanelen mest i sötsaker medan andra använder den omfångsrika kryddan i matlagning. Vi i Sverige älskar våra kanelbullar och vid Medelhavet gör man fantastiska köttgrytor med kanelsmak.

Den som intresserar sig för sina råvarors källa och lägger lite ork på att hitta fräscha råvaror av generellt hög kvalitet vet att kanel varierar en hel del beroende på var och hur man handlar den. “Vanlig kanel” från stormarknader tillhör sällan kategorin “fin kanel”, men en fördel är förstås att den är relativt billig.

Populärt på marknaden nu är vietnamesisk kanel. Den vietnamesiska kanelen är bättre än vanliga kanelen på alla punkter, plus att man behöver mycket mindre dos av vietnamesisk kanel än vad som behövs av “vanlig kanel”. Den allra finaste kanelen är vietnamesisk kanel som man själv mal i en kryddkvarn – den som gillar kanel kommer aldrig att klara av att återgå till dagligvaruhandelns i jämförelse smaklösa kanel. Vietnamesisk kanel är starkare, mörkare, doftar och smakar betydligt mer – i mindre dos än “vanlig kanel”, och den kan användas på samtliga traditionella sätt så länge man håller koll på att man inte doserar för mycket.

Kanelens hälsofördelar

Kanel är gott, visst, men det är likaså utomordentligt nyttigt! Vad inte alla känner till är de oändliga hälsofördelarna som kanel bidrar till – och i samma omfattning som vietnamesisk kanel bidrar till godare och starkare smak och doft, ger den även tydligare fördelar för hälsan. Den verksamma faktorn i kanel heter kanelaldehyd och procentandelen av den är mycket högre i vietnamesisk kanel om man jämför med ordinär kanel.

Vietnamesisk kanel är utomordentligt åt den som vill balansera sitt blodsocker, är man i riskzonen för diabetes rekommenderar till och med läkare att inbegripa en aning kanel i den dagliga kosten eftersom den tar udden av blodsockertoppar och -dalar.

För personer som vill gå ner i vikt är kanel även effektivt eftersom kanelaldehyden ökar förbränningen och åstadkommer att kroppen väljer lagret fett före muskler som bränsle. Även här är vietnamesiskt kanel betydligt starkare och mer kraftfull än ordinär kanel.

Vietnamesisk kanel samt ketos

Allt fler väljer att konvertera till ketogena dieter, dvs hastigt dra ner på, eller totalt utesluta, kolhydrater i kosten. Det gör man därför att må bättre, komma i form och hamna i det stabila, fettförbrännande tillståndet ketos. En hel del människor på lågkolhydratdieter upplever emellertid ändå att de får problem att hamna i balanserad ketos och en teori går ut på att kroppen har nedsatt insulingkänslighet över årens lopp – inte nödvändigtvis till den omfattning att man dragit på sig diabetes, men ändå tillräckligt, på en generell kolhydratsbaserad diet. Äter man vietnamesisk kanel ihop med sin vanliga lågkolhydratdiet så verkar det som att kroppen lättare hamnar i ketos och därjämte lättare står sig kvar i ketos. Ett hett tips för alla som kämpar med sin ketosbalans!

Var handlar man vietnamesisk kanel?

Vietnamesisk kanel är ännu sällsynt i Sverige, men söker man på nätet finner man en del återförsäljare. Vad man inte vet när man handlar online är hur kvaliteten är, men nu kan man inom kort få tag på exceptionellt förnäm vietnameisk kanel via Gert Strand AB. Håll utkik på www.allt-fraktfritt.com om du är intresserad av kvalitativ, prisvärd vietnamesisk kanel.