Få bättre koll på Atkinsmetoden

Robert Coleman Atkins heter personen som lanserade en diet under 1960-talet som fick heta just Atkinsdieten. Den innebär att fet mat och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är fattig på kolhydrater. Att komplettera fett i kosten bidrar till att man kan bibehålla en mer långvarig mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av personer som provat Atkinsdieten är att man slipper vara hungrig medan man går ner i vikt.

Atkinsdieten består av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen ska kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas ska fortskrida till dess att bantaren når cirka 4 kilo från sin idealvikt.

Vad gäller underhållsfasen är den ämnad att bestå livet ut. Bantaren bör fortsätta äta enligt de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas måste vara så låg som möjligt. Ifall vikten ånyo ökas kan bantaren börja om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Folk äter exempelvis för mycket socker, sirap samt mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar även att människor överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som ska undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör och feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är ganska fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter oftast är vätskor i form av feta oljor.

I enlighet med Atkinsdieten är naturligtvis kostplanen otroligt central men dieten betonar också daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är angeläget att även grönsakerna håller ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska stävja intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en process som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög omfattning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör således av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. Egentligen är ketos en kroppslig skyddsmekanism eftersom den hamnar i ett svälttillstånd.

Att minimera intaget av kolhydrater har verkning på blodsockret. Det är i enlighet med Atkinsdieten betydelsefullt att få i sig livsmedel som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. vissa livsmedels höga GI-värde som de ej är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för annorlunda kostrekommendationer inom vissa dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det gäller både deras typ samt kvantitet. Livsmedel som innehåller mycket kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

5:2-dieten för dig som vill få en bättre hälsa och gå ner i vikt

Fastans effekt på hälsa och välbefinnande är inte hela tiden i fokus, det är lätt att viktminskning och midjemått överskuggar de hälsoeffekter 5:2-dieten kan ha.

I BBC-dokumentären Eat, Fast & Live Longer provade journalisten Michael Mosley att äta 5:2 under nio veckor och lyckades utföra en viktminskning på 9 kg på samma gång som han bättrade både sina kolesterol- samt blodsockervärden. I och med detta har han lagt grunden till det som skulle komma att bli 5:2-dietens genombrott i Storbritannien och därefter i Norden.

För oss i Sverige är det inte blott viktminskningen som är i fokus när det handlar om dieter. Vi har en stark tradition av friskvård och att leva sunt i Norden och en diet som fokuserar på hälsan lika mycket som på midjemåttet går hand i hand med vad vi vill göra när vi börjar modifiera våra liv. Inte underligt att vi tog åt oss 5:2-dieten så helhjärtat.

Precis som andra periodiska fastor finns det också långsiktiga hälsoeffekter att hämta. Blodsockret samt blodtrycket stabiliseras och kolesterolvärdena går ner och dessutom sjunker insulinproduktionen och då blir kroppen sämre på att lagra fett.

Här kan flertalet av våra vanligaste välfärdssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kvävas i sin linda.

5:2 kan även exempelvis minska risken för Alzheimers eftersom fastedagarna medför att cellerna stressas att ställa om sig på reparationer i kroppen istället för uppbyggnad och då blir effektivare på att motarbeta sjukdomar. Att hålla en nyttig diet försvårar för flertalet sjukdomar, bland annat Alzheimers. För personer som har ett systoliskt blodtryck ovanför 160 mmHg ökar risken för Alzheimers med tre gånger.

Är du överviktig kan en viktminskning genom 5:2-dieten kraftigt reducera risken att du utvecklar cancer. Tester på djur visar att kalorirestriktion som 5:2 medför till och med kan undertrycka en tumör som börjat expandera – och ge bättre resultat när tumören strålbehandlas, i enlighet med studier gjorda av bland andra Valter Longo, chef vid Longevity Institute vid universitetet i södra Kalifornien.

Överviktiga människor som lider av astma har länge ordinerats en kalorifattig kost och rekommenderats att slopa vissa saker ur sin diet, något som stämmer väl överens med 5:2-dieten. Resultaten visar sig efter några veckor och massor vittnar om att de orkar mer och rentav kan komma igång att springa och cykla igen.

Vilka är fördelarna med Atkinsmetoden?

En av världens mest populära bantningsdieter är Atkinsdieten. Det beror självfallet på att bantare har uppmärksammat dietens många fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta fördel som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att förtära hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara omätt. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och samtidigt gå ner i vikt. Det är sannerligen en drömdiet för de som letar efter en passande metod för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak oerhört mycket i vikt och ges lägre blodfetter.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det många Atkinsbantare som beskriver att det är lätt att vara dieten lojal just på grund av att den är så pass tillåtande för omväxlande kost. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig reducera kost som har hög fetthalt vilket medför att många populära livsmedel blir tillåtna som till exempel kött, grädde samt ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost medför att det blir lättare att variera kosten. På så sätt blir det så klart svårare att fuska och förtära mat som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden speciellt bra lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som medför att mer muskelmassa försvinner i tempo med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte tvingas gå omätt leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är givetvis faktorer som även påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden väldigt gynnsamt för sömnen. Trötthet i kombination med avsaknad av hunger ger balanserade sömnvanor. Övriga dieter som ej tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner och dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost medför förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck och minskade insulinnivåer i blodet. Därjämte pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret samt förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har i enlighet med många forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till sedvanlig bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inflytande på annorlunda typer av behandling av patienter med övervikt. I många fall har därtill Atkinsdieten varit en önskvärd diet av patienterna själva.

Den som vill veta mer om Atkinsdieten kan enkelt finna massvis av information på grund av dietens omåttliga populäritet. Det finns en mäktig mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Därtill har det fullständigt exploderat med tips och råd på allehanda webbplatser samt bloggar.

Förbättra styrketräningsresultaten med Saigonkanel

Skulle du bli nyfiken om du fann en substans som ökade muskelmassan vid träning, och som samtidigt ökade fettförbränningen tack vare att kroppens blodsockermetabolism skruvades upp? Det finns faktiskt en sådan substans – och den är fullständigt naturlig och i stort sett fri från bieffekter, nämligen Saigonkanel! Gert Strand AB lanserar nu sin egen Saigonkanel – så vet du att den kanel du handlar är av högsta kvalitet.

Den bästa kanelen kommer från det vietnamesiska höglandet

Gert Strand AB lanserar nu sin egen Saigonkanel – eller vietnamesisk kanel, som den också kallas. Saigonkanel kommer ursprungligen från det centrala höglandet i Vietnam och inte från området runtom den sydliga staden Saigon. Saigonkanel är tätt relaterad med Kassiakanel som är den typ vi vanligtvis finner i vår dagligvaruhandel, men besitter betydligt kraftfullare hälsofrämjande egenskaper. bantning dålig andedräkt.

Vietnamesisk kanel höjer insulinkänsligheten

Det har länge talats om att kanel tenderar att utjämna blodsockernivån i kroppen – att man vid ett dagligt och regelbundet intag av kanel (vilken som helst) slipper de värsta blodsockertopparna och -dalarna eftersom kanelen förhöjer insulinkänsligheten. Man har experimenterat en del med kanel samt diabetes och de flesta studier pekar på att diabetiker gynnas av att inmundiga mellan 2-6 gram kanel per dag, många kan efter ett tag till och med addera mindre insulin är vad som föreskrivits från start (detta måste dock alltid förekomma i samråd med läkare efter utförliga tester har gjorts!).

Kanel bygger muskler

När det handlar om styrketräning har man i bodybuildingsammanhang upptäckt att ett tillskott av upp åt 4 gram Saigonkanel per dag främjar muskeltillväxten, musklerna blir helt enkelt mer angelägna att lagra energi ifall det finns ett kontinuerligt intag av kanelaldehyd – den verksamma substansen i Saigonkanel – i systemet.

… och bränner fett!

Det är dock inte bara för muskeltillväxt som den vietnamesiska kanelen är så intressant, den visar sig också ha bra följd för de som vill bränna fett. Normalt går dessa egenskaper inte ihop, men komplexiteten i den vietnamesiska kanelen skapar dessa enastående förutsättningar. Fettförbränningen blir stimulerad i anknytning med att insulinkänsligheten ökas, mindre insulinutsöndring innebär att blodsockret tas upp långsammare av fettcellerna och tack vare kanelens förbrännande egenskaper hinner mycket av glukosen förbrännas innan inlagring i fettcellerna sker. Den som vill tappa i kroppsfett och samtidigt stegra i muskelmassa har allt att vinna av en daglig dos av Saigonkanel

Flertal stora fördelar med ett dagligt intag av Saigonkanel

Kanel, och speciellt Saigonkanel, ger en lång rad andra vinster, utöver sådana som har med blodsocker, vikt och muskeltillväxt att göra:

• Antiinflammatoriska egenskaper

• Antioxidantiska egenskaper

• Sänker värdet av det dåliga kolesterolet

• Sänker blodtryck

• Anticarcinogent

För mycket kanel är inte bra, ämnet kumarin kan vid överdriven konsumtion leda till leverproblem, men en uppmätning på 2-4 gram per dag ger enbart positiva effekter för hälsan och formen.

Köp kvalitetssäkrad Saigonkanel från Gert Strand AB

Saigonkanel påminner om alldaglig lågpriskanel ur flera aspekter men den främsta, tydliga skillnaden ligger i att Saigonkanel är rikare gällande både doft och smak, så mindre dos behövs för att uppnå samma smaknivå. Det gör att det lite högre priset på Saigonkanel kontra vanlig kanel enkelt motiveras, speciellt med tanke på dess fördelaktiga egenskaper. Den vietnamesiska kanel som säljs via Gert Strand AB är av bästa slag – och alltid färsk. Du hittar Gert Strand AB:s Saigonkanel på www.allt-fraktfritt.com.

Varaktig behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är tänkt att vara bestående livet ut. Den som befinner sig i underhållsfasen måste kunna avleda eventuella viktsviktningar genom att reglera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad gäller kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren så klart möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles ovanligt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte riktigt då Atkinsdieten i underhållsfasen skänker utrymme åt människor att unna sig godsaker, men så klart är det på bekostnad av att man måste kunna parera viktsviktningar. Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen ska man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att upprätthålla en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar även träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.

Atkinsmetodens stöd från forskningen

En uppenbar anledning till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle ge upphov till ett oerhört intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grund och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad benägenhet till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till regelmässig föda och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa.

En klar styrka med Atkinsdieten som dessutom lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara smaklig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer balanserad och på så sätt blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle inta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så sätt har Atkinsdieten ideligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten jämt haft en aktuell status i sammanhang som har haft med välbefinnande samt mathållning att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet samt institutioner i USA. Åtskilliga experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får massor människor bekräftelser som på löpande band vad gäller Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär givetvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.

Att tänka på inför träning i samband med Atkinsmetoden

Fungerar Atkinsdieten ihop med träning? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon kraft över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en god energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar dock att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det viktigt att följa dieten ordentlig med tanke på att blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar således gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten.

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig mathållning eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med hjälp av reducerad mängd kolhydrater i kosten och utökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en utmärkt grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att addera någon extra energi. Det gäller dessutom de som inte motionerat på åtskilliga år. Å andra sidan kräver löpning mer energi vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är passande att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och påträffa en bra balans i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många anser att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.

Några recept att börja med för viktminskning med hjälp av 5:2metoden

Det måste inte alls vara besvärligt att börja fasta. Innan du börjar med 5:2 ska du läsa på om dieten, vilket du nu gjort i den här guiden. Nu vet du att du kan förvänta dig att de två första veckorna är rejält tuffa eftersom kroppen då ställer om sin energiförbrukning när tillförseln av kalorier tvärt förändras.

Dessa veckor kommer du förmodligen att vara trött och hängig och även om symptomen kan lindras med till exempel saigonkanel och omlagda rutiner känner du troligen ingen lust att ägna dem åt att lista ut vad du ska äta. Kom igång med att leta upp några recept som inspirerar dig och gör en matsedel för de tre första veckornas fastedagar.

Nedan följer några enkla recept att starta med. Inom kort kommer du att finna inspiration var du än tittar!

Örtcurry med kyckling
2 person(er) Ca 432 kcal/portion

Ingredienser
1 st spansk pepparfrukt, strimlad, grön
2 dl persilja, hackad, alternativt färsk koriander
0,5 tsk spiskummin, mald
0,5 msk ingefära, finhackad
1 st vitlöksklyfta, hackad
0,5 st rödlök, hackad
0,5 msk rapsolja
200 g kycklingfilé
0,5 dl vatten
2 dl kokosmjölk
0,5 tsk salt
1 krm svartpeppar, nymald

Tillbehör:
100 g äggnudlar
150 g sockerärter
2 st tomater

Tillagning
1. Stek pepparfrukt, persilja, spiskummin, ingefära och lök i olja.
2. Skär kycklingen i bitar och stek tillsammans med röran, 2-3 min.
3. Häll i vatten och kokosmjölk, sjud grytan i 5 min. Smaka av tillsammans med salt och peppar.
4. Servera med kokta äggnudlar, sockerärter och tomater.

Apelsin- och jordgubbssmoothie 160 kalorier, 1 portion.

Gör så här:
Mixa 1 dl mild lättyoghurt 0,5 %, 1 dl apelsinjuice, 1 bit banan, 50 g, 1 dl jordgubbar. Häll upp i glas!

Effektfullt med Saigon-kanel i kombination med 5:2-dieten

I Vietnam, som ju tidigare hette Saigon, växer en kanel som blivit uppkallad efter det forna namnet på landet. Det är en typ exklusiv för provinsen Quâng Nam där den växer längs de centrala bergskedjorna. Saigonkanalen, eller den vietnamesiska kanelen, har en härlig bastant kanelsmak med tanke på at den består av mer av eteriska oljor än vanlig kanel. Uppskattar du kanel kommer du att tycka om den här kanelen.

Det finns också flera hälsoeffekter av saigonkanel, vilket är anledningen till att vi tar upp den här. Det är inte endast den underbara smaken som gör gott för dig, utan man vet dessutom att kanel hjälper dig med blodsockerkontrollen och det sägs att just saigonkanelen är väldigt verkningsfull på detta.

Saigonkanelen hjälper dig handskas med blodsockersvängningarna så att du inte blir lika sockersugen, och den ökar kroppens insulinkänslighet med upp till 29% vilket innebär att kroppen producerar mindre insulin. Just när du drar igång din diet och kroppen håller på att acklimatisera vid sin nya bränsletillförsel kan kanelen reducera de symptom som många får den första perioden.

Saigonkanelen är lite dyrare än alldaglig kanel, men effekterna sägs vara mycket större och dessutom är bara smaken av saigonkanelen värd de extra kronorna. Saigonkanel kan du påträffa i välsorterade hälsokostbutiker eller beställa genom internet. Det latinska namnet för vietnamesisk kanel är Cinnamimum Loureiroi och på marknaden är kanelen omtalad både som Saigonkanel samt vietnamesisk kanel, vilket kan vara bra att kunna därför att kringgå förvirring.

Testa detta recept när hungern faller på under fastedagarna: Gör en kopp grönt te och tillsätt sedan en tesked saigonkanel, sju droppar citronsaft samt en halv tesked ren honung. Ljuv dryck som får dig att både glömma hungern samt hantera blodsockerfallet!

Vad innebär Ketos?

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen minska. För att produktionen av keton ska starta måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och för den skull minskar man i vikt. Man gör sig således av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin kost, och när man når högst hormonell verkning av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så vis att den är anpassad att uthärda kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man befinner sig i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man nästan helt och hållet är driven av fett i kroppen. Naturligtvis förbränns dessutom en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid enkelt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men däremot behöver man inte vara i ihållande ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man kortvarigt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns även urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en sträng kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte bara undfly samtliga uppenbara kolhydratkällor som till exempel pasta, ris samt potatis. Man bör även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av överdriven föda av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir således besvärligt att hamna i ketos.

Istället ska man således äta sig mätt genom att lägga till mer fett i kosten. Välj exempelvis bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten gör nämligen att man känner sig mättare. Det medför även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.