Atkinsmetodens första fas – induktionsfasen

Den första fasen av de fyra i Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd tvingas man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och en del grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är därutöver centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut hastigt om allt går som planerat. Det handlar om drygt 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation bör man alltid rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få illa andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och överdriven diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Förvisso ska man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men nödvändig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man förtära sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis anpassa sina måltider.

Det är mycket betydelsefullt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.