De fyra annorlunda faserna inom Atkinsmetoden

Det är en vanlig feltolkning att man jämt måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart korrekt att man måste äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Det är för den skull relevant att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man inta högst 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är smidig på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men generellt äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen bedöma hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har funnit jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är meningen att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det hända att man ibland igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är följaktligen inte konstigt att variera mellan de olika faserna under livets gång.