Gå ned långsamt i vikt i viktminskningsfasen

Efter den oerhört tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Självfallet förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är centralt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna om man inte skulle förmå upprätthålla en balanserad vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som ändamål att fullfölja dietens samtliga fyra faser är det centralt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer variera alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann dåligt för kroppen och brukar i slutändan över lag resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta omkring 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista en aning motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt fast endast i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Emellertid kan en del utan problem välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre tvingas hålla extrem kontroll gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis ganska länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Därtill påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt ska man således väldigt långsamt höja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt enbart till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så vis att man får höja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta omkring 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt vissa en relativt liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå raskt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man bestående håller vikten stadig.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja skifta sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett bra råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det även tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.