Motivation – en central förutsättning för att lyckas med Atkinsdieten

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles simpelt trots att viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för många rejält tung och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att ständigt arbeta mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns dessutom uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med ordentlig motivation så kommer man lyckas med den. Det är viktigt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man hela tiden uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man tvingas göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och därjämte ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.