Postnords åtgärder skapar förluster för småföretag och landsbygdsområden

I Sverige är det en långvarig tradition att uppfatta postservice som en grundläggande tjänst som är tillgänglig för alla, oavsett plats i landet.

Det är med stor sorg vi nu måste konstatera att Postnord, som innehar monopol på spårbara småpaket via varubrev, har tagit ett beslut som är till stor nackdel för småföretag och kunder i mindre städer.

Postnords misslyckade varubrevshantering.

Postnord har nyligen beslutat att begränsa mottagningen av varubrev till endast postkontor och sådana finns bara i städer.

ta
Annons presenteras genom bilden.Klicka på annonsbilden för att beställa.

Som en följd måste företag som distribuerar små och lätta artiklar nu vända sig till dyrare paketsändningar för att kunna ge sina kunder spårbarhet.

Ett sådant beslut höjer inte bara utgifterna för företagen, utan påverkar även kostnaderna för konsumenten.

Detta berör inte enbart frågan om högre kostnader.

Detta berör den grundläggande principen att likvärdig tillgång till postservice ska vara tillgänglig för varje person.

Landsbygden, som redan hanterar diverse servicebrister, ställs återigen utanför.

Småföretag som behöver skicka sina varor på ett ekonomiskt och spårbart vis drabbas hårt av detta.

De är nu tvungna att välja om de ska absorbera de extra kostnaderna själva eller skicka räkningen vidare till konsumenterna.

Inget av dessa val är långsiktigt hållbart och kan bidra till en svagare konkurrensställning för företagen i Sverige.

Det handlar även om en rättvisefråga.

Postnord, som är i statens ägo, bör därmed verka i enlighet med folkets intressen.

Det är ett brott mot denna grundprincip att göra det svårare för en stor del av medborgarna att få tillgång till basala posttjänster.

Alla delar av Sverige förtjänar att ha likvärdiga förutsättningar för handel och kommunikation.

Det är märkligt att Postnord redan har en infrastruktur av utlämningsställen som skulle vara kapabla att ta hand om varubrev, förutsatt att de fick anvisningar.